Water Drop

הובלה והשפעה ללא סמכות

מרגיש.ה שהיכולת שלך להשפיע על מהלכים בארגון בו את.ה עובד.ת מוגבלת? רוצה ליצור אימפקט משמעותי?

בעבר, היה מקובל שמי שיש לו סמכות רשמית, הוא המשפיע.

בעולם הארגוני של היום, בעלי הסמכות הם לא בהכרח בעלי הידע, וחשוב גם לעובדים וגם לארגון, שכל עובד יוכל להשפיע ולהוביל.

בסדנא נראה מודל שפיתחתי ב-28 שנות העבודה שלי להשפעה ללא סמכות. מודל שאני ואנשים שליוויתי יישמו אותו בהצלחה רבה.

בסדנא נשמע גם על דוגמאות מהשטח של אנשים שהשפיעו בארגונים שלהם, גם כשלא קיבלו סמכות רשמית לכך.

דילוג לתוכן